Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων απονέμει τρείς (3) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών τους εξής:

«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων – Ειδίκευση Ογκολογική Φροντίδα»,

«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων – Ειδίκευση Διαβητολογική Φροντίδα»,

«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων – Ειδίκευση Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Νοσηλευτική».