Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύσεις :

 

α) «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα»,

 

β) «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και

 

γ) «Νευροεπιστήμες».

 

Η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μετά από διετή παρακολούθηση, οδηγεί στη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.