Οργάνωση / Λειτουργία

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και ειδικεύσεις:

 

α) Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα,

 

β) Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη

 

γ) Νευροεπιστήμες.