Σπουδές

 

 

Ειδίκευση Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής: Ουρανία Γκοβίνα

Ειδίκευση Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής: Ευγενία Βλάχου

Ειδίκευση Νευροεπιστήμες – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσούλα Τσίου