Α’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας

65

10

Σ. Πλακάς

Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος

65

10

Ε. Χατζηχρήστου

Ν. Μάργαρη

Ειδικά κλινικά νοσηλευτικά θέματα

65

10

Ε. Δοκουτσίδου