Γ’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας

65

10

Σ. Πλακάς

Ε. Βλάχου

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Α’)

91

10

Χ. Τσίου

Διπλωματική Εργασία (ΔΕ Μέρος Α’)

 

10