Δομή και Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών Διαχείρισης Χρονίων Νοσημάτων απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το περιεχόμενο και οι ακριβείς ημερομηνίες μαθημάτων καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο σπουδών και ανά ειδίκευση ως εξής:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες) – Μαθήματα κοινά και για τις 3 ειδικεύσεις

 • Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας
 • Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος
 • Ειδικά κλινικά νοσηλευτικά θέματα

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες)-Διαφορετικά μαθήματα ανά ειδίκευση

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Βιολογία και παθοφυσιολογία του Καρκίνου
 • Θεραπεία και ογκολογική νοσηλευτική φροντίδα
 • Υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα ογκολογικών ασθενών

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Σακχαρώδης Διαβήτης – Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Διαχείριση και Εκπαίδευση Διαβήτη
 • Διαχείριση Επιπλοκών Διαβήτη

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 • Κλινική Προσέγγιση Ασθενών με Γαστρεντερολογικά Προβλήματα
 • Ενδοσκοπικές Μέθοδοι στη Γαστρεντερολογία
 • Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική Φροντίδα-Ενδοσκοπικές Μονάδες

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες) – Μαθήματα κοινά και για τις 3 ειδικεύσεις

 • Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας
 • Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα Μέρος α’
 • Διπλωματική Εργασία Μέρος α’

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (30 πιστωτικές μονάδες) – Μαθήματα κοινά και για τις 3 ειδικεύσεις

 • Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα Μέρος β’
 • Διπλωματική Εργασία Μέρος β’

 

Στα μαθήματα Κλινικές Εφαρμογές στην Ειδικότητα (Μέρος α’ / Μέρος β’) η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε δομή σχετική με την ειδικότητα που παρακολουθεί o κάθε φοιτητής.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και σε θέμα συναφές με την ειδικότητα του φοιτητή. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο ή να αφορά μετα-ανάλυση ή συστηματική ανασκόπηση. Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ υπάρχει ήδη αναλυτικός οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.