Β’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Σακχαρώδης Διαβήτης – Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

52

10

Α. Τσαρτσάλης,

Ε. Βλάχου

Διαχείριση και Εκπαίδευση Διαβήτη

65

10

Ε. Βλάχου

Διαχείριση Επιπλοκών Διαβήτη

65

10

Ε. Δοκουτσίδου