Β’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Βιολογία και παθοφυσιολογία του Καρκίνου

52

10

Ε. Χατζηχρήστου

Ν. Μάργαρη

Θεραπεία και ογκολογική νοσηλευτική φροντίδα

65

10

Θ. Αδαμακίδου

Υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα ογκολογικών ασθενών

65

10

Ο. Γκοβίνα