Δ’Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Β’)

91

10

Ο. Γκοβίνα

Διπλωματική Εργασία (ΔΕ Μέρος Β’)

 

20