Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης των Χρoνίων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρονίων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής Φροντίδας, του Διαβήτη και της Γαστρεντερολογικής Ενδοσκοπικής Νοσηλευτικής και γενικότερα σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.

 

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχη-επαγγελματίες υγείας,

β) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και

γ) η προετοιμασία των πτυχιούχων για τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορική διατριβή).

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν ανάλογα με την ειδίκευση:

  • Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, κέντρα υγείας, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά, διαβητολογικά ή γαστρεντερολογικά).
  • Να παράγουν και να εφαρμόζουν νέα γνώση και πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις.
  • Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την πιθανή συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  • Να παράγουν και να εφαρμόζουν νέα γνώση και πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις.
  • Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την πιθανή συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.