Αντικείμενο & Σκοποί

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

  • Η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, της Διαβητολογικής Φροντίδας και των Νευροεπιστημών.
  • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.
  • Η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχη-επαγγελματίες υγείας
  • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση ανάλογα με την ειδίκευση:

  • Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, Διαβητολογικά κέντρα, Ενδοκρινολογικές και Παθολογικές μονάδες, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Να στελεχώσουν Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες, Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Νευρολογικών και Νευροχειρουργικών Ασθενών
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά, διαβητολογικά ή νευρολογικά).
  • Να παράγουν και να εφαρμόζουν τη νέα γνώση.