Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ

 

 

Γαλάνης Π., Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Δημητριάδης Γ., Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Χαλβατσιώτης Π, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ