Β’ Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Καθηγητής

Ανατομική Βάση της Νευρολογικής Νόσου και Κυτταρική-Μοριακή Νευροεπιστήμη

52

10

Π. Παπαγιώργης

Π. Λεμπέσης

Νευρολογικά Νοσήματα – Διεπιστημονική και Νοσηλευτική Προσέγγιση – (Μέρος Α΄)

65

10

Χ. Τσίου και συν.

Νευρολογικά Νοσήματα – Διεπιστημονική και Νοσηλευτική Προσέγγιση – (Μέρος Β΄)

65

10

Ν. Μάργαρη και συν.