Μήνυμα της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ.

Εκ μέρους των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των διδασκόντων, σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2018 (ΦΕΚ 3310/10-08-2018) και σήμερα λειτουργεί ο 3ος κύκλος σπουδών. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής υπακούοντας στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας για ποιοτική φροντίδα υγείας σχεδίασαν και αγκάλιασαν αυτό το υψηλού επιπέδου Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο παρέχεται σε τρεις χωριστές ειδικεύσεις που είναι οι εξής: «Ογκολογική Φροντίδα», «Διαβητολογική Φροντίδα» και «Γαστρεντερολογική – Ενδοσκοπική Νοσηλευτική».

Στις ανωτέρω ειδικεύσεις παρέχεται μέσω του προγράμματος σπουδών έμφαση στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της φροντίδας υγείας και μια ολιστική και καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση των χρονίων νοσημάτων από εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Το πρόγραμμά μας δεν είναι απλά ένα ακόμη εφόδιο επαγγελματικής ανέλιξης αλλά αποτελεί ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, το οποίο σύμφωνα με τον κανονισμό και με την Ιδρυτική του Απόφαση αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην προετοιμασία των πτυχιούχων για τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορική διατριβή).

Με δεδομένη τη σημασία της ομάδας υγείας και την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των χρονίων νοσημάτων το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές και σε όσους επαγγελματίες Υγείας διαχειρίζονται ογκολογικούς, διαβητικούς και γαστρεντερολογικούς ασθενείς.

 

Ευγενία Βλάχου, Καθηγήτρια

Διευθύντρια ΠΜΣ