10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας – Χαλκίδα, 03-05 Νοεμβρίου 2023