Α΄ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στη διαχείριση ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Οκτώβριος 2022