Ανακοίνωση για την εξεταση του μαθήματος “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ”

Ανακοίνωση για την εξεταση του μαθήματος “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ”

Η εξέταση του μαθήματος “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00-19:00 μ.μ. διαδικτυακά