Δ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-WEBINAR

Δ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-WEBINAR

 -Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία

 -Θα χορηγηθούν Πιστωτικές Μονάδες ECTS , από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 -Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα και η αίτηση συμμετοχής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ