ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΔΕ WEBINAR ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΔΕ WEBINAR ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2022

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

ΕΔΕ Webinar (Τετάρτη 7/12/2022, 20:00) – Ε. Βλάχου & Ι. Δανιηλοπούλου – “Υποστήριξη παιδιού με Σακχαρώδη Διαβήτη στο σχολείο” – https://mailchi.mp/37ca73749565/webinar-1212022-4933567