Έναρξη πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη’

Έναρξη πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη’

Έναρξη εξ αποστάσεως πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου 150 ωρών του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Ανακουφιστική φροντίδα: Τέχνη και επιστήμη”.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Περισσότερες Πληροφορίες