ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”

Ανακοινώνουμε ότι το μάθημα Γ’ εξαμήνου με τίτλο ¨Εφαρμογές στις Μεδόδους Έρευνας¨ πρόκειται να εξετατεί την Παραασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 στις 19:00.