ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των ερευνητικών πρωτοκόλλων ορίζεται η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Σημείωση: Όσοι δεν καταφέρουν να καταθέσουν ως εκείνη την ημερομηνία, θα έχουν ξανά την ευκαιρία τον Ιούνιο του 2022.