ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ WEBINAR “Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ WEBINAR “Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ”