ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης των Εργασιών: Κυριακή 20 Φεβρουαρίου.

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν μέσω MS TEAMS στις παρακάτω ημερομηνίες:

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 18:00-21:00

  • Διαβήτης: Αβράμπου – Ηλιοπούλου
  • Ογκολογικά: Αρβανίτης – Καφανταρίδου

 

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 11:00-14:00

  • Διαβήτης: Κοκονάκη – Ωραιοπούλου
  • Ογκολογικά: Μπουντάλης – Τζέγκα