Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας για την κατεύθυνση “Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη”