Πρόγραμμα 3ης Εβδομάδας για την κατεύθυνση “Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη”