Πρόγραμμα 4ης Εβδομάδας για την κατεύθυνση “Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη”