Πρόγραμμα 5ης Εβδομάδας για την κατεύθυνση “Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη”