Πρόγραμμα 7ης και 8ης Εβδομάδας για την Ειδικευση “Εκπαίδευση και Φροντίδα το Διαβήτη”