Πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου για την Κατεύθυνση”Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα”