ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023