Ειδίκευση Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής: Ευγενία Βλάχου