Ειδίκευση Νευροεπιστήμες – Ακαδημαϊκος Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσούλα Τσίου