Ειδίκευση Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Καθηγητής: Ουρανία Γκοβίνα