Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Δρ Γκοβίνα Ουρανία

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Ειδικεύσεων:

1. «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα»: Δρ Γκοβίνα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

2. «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη»: Δρ Βλάχου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

3. «Νευροεπιστήμες»: Δρ Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.